Če ste prepoznali priložnost ...

Če ste prepoznali priložnost ...

in Vam opisano delovno mesto predstavlja osebni izziv, nam svojo ponudbo za delo pošljite preko elektronske pošte na hr-sl@deichmann.com.

Hvala Vam.

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.