Če ste prepoznali priložnost ...

Če ste prepoznali priložnost ...

in Vam opisano delovno mesto predstavlja osebni izziv, nam svojo ponudbo za delo pošljite preko elektronske pošte na hr-sl@deichmann.com.
V prijavi navedite telefonsko številko in za katero poslovanico se zanimate.

 

PRIJAVA