Piškotki

Za zanimiv obisk spletne strani in uporabo določenih funkcij uporabljamo na različnih straneh t. i. piškotke. Piškotki služijo temu, da je naša prisotnost na spletu v celoti bolj prijazna uporabniku, bolj učinkovita in bolj varna in da je krmarjenje po naši platformi hitrejše. Pri tem gre za majhne tekstovne datoteke, odložene na vaši končni napravi. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se po končanem brskanju, torej ko zaprete brskalnik, zbrišejo (t. i. sejni piškotki). Spet drugi piškotki pa ostanejo na vaši končni napravi in nam ali našim partnerskim podjetjem omogočajo, da pri naslednjem obisku prepoznajo vaš brskalnik (trajni piškotki).
Primer: Da lahko uporabljate našo karierno spletno stran, morate dovoliti uporabo sejnih in trajnih piškotkov. Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da boste o namestitvi piškotkov obveščeni in da boste lahko odločali o sprejemu posameznih piškotkov, sprejemu piškotkov za določene primere ali o splošni izključitvi piškotkov. Če piškotkov ne sprejmete, je delovanje naše spletne strani omejeno.

Uporabljamo naslednje kategorije piškotkov:

• Piškotki, ki so potrebni za delovanje naše spletne strani
Ti piškotki so potrebni za delovanje in funkcionalnost spletne strani. Pomagajo, da je spletna stran tehnično dostopna in uporabna, ter ponujajo bistvene in temeljne funkcije, kot so npr. krmarjenje po spletni strani, pravilen prikaz spletne strani v spletnem brskalniku ali upravljanje soglasij. Spletna stran brez piškotkov ne more pravilno delovati.
• Funkcionalni/analitični piškotki
Ti piškotki služijo merjenju spletnega prometa in analizi vedenja. Tako lahko bolje razumemo uporabo naše spletne strani in izboljšamo naše storitve.

Pravna podlaga za uporabo piškotkov, ki so potrebni s tehničnega vidika, je prvi odstavek 15. člena Zakona o telemedijih ali točka (f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR o zagotavljanju naših zakonitih interesov. Naši zakoniti interesi so zlasti v tem, da vam zagotovimo tehnično optimizirano, uporabniku prijazno, potrebam prilagojeno spletno stran ter varnost naših sistemov. Piškotke uporabljamo na podlagi soglasja, ki ste nam ga podelili skladno s točko (a) prvega odstavka 6. člena GDPR.

Če uporabljamo piškotke na podlagi podeljenega soglasja, lahko soglasje s takojšnjo veljavnostjo prekličete, tako da na tem mestu prilagodite nastavitve piškotkov: Ponastavitev nastavitev piškotkov.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.

Google Analytics

Uporabljamo storitve Google Analytics podjetja Google Ireland Limited („Google“). Upoštevamo aktualno veljavne pogoje uporabe Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/) ter pogoje dogovora o obdelavi naročil Google (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/), za obdelavo vaših osebnih podatkov v tretjih državah pa smo z Google LLC sklenili standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU skladno s točko (c) drugega odstavka  46.  člena GDPR (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Po točki 10.3. Googlovega dogovora o obdelavi naročil (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) hranimo posredovane podatke na v nadaljevanju navedenih mestih (t. i. „data center locations“/lokacije podatkovnih centrov): https://www.google.com/about/datacenters/locations/. Iz tega razloga uporabljamo Google Analytics le, če se strinjate tudi s posredovanjem na navedene lokacije podatkovnih centrov. Tretje države, v katerih se nahajajo podatkovni centri ali pri katerih poteka obdelava, delno ne izpolnjujejo zahtev primernega varstva osebnih podatkov, ki temelji na sklepu Komisije EU (seznam t. i. varnih tretjih držav najdete na povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Tako na primer ZDA trenutno niso varna tretja država. Posredovanje podatkov v tretjo državo je povezano s tveganji za vaše osebne podatke, zlasti ker pri posredovanju v ZDA ni mogoče izključiti vpogleda ameriških uradnih organov. Teh tveganj sicer ni mogoče izključiti zgolj s sklenitvijo klavzul standardnih pogodb med podjetjem Deichmann in pogodbenim obdelovalcem ali odgovorno osebo v tretji državi. Kljub temu vsebujejo določila Googlove obdelave naročil (gl. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ v poglavju „Appendix 2“) številne tehnično-organizacijske ukrepe, ki naj bi poskrbeli za varnost vaših osebnih podatkov. Prosimo, da pri podelitvi soglasja upoštevate zgoraj omenjene okoliščine.

Osnovne informacije o Google obdelavi vaših osebnih podatkov najdete na spodnji povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.
Če ste z uporabo soglašali, bomo uporabili orodje za spletno analizo Google Analytics. Google Analytics zbira podatke o uporabi naše spletne strani vključno z vašim IP naslovom v skrajšani obliki in uporablja piškotke. Informacije o vaši uporabi spletne strani (vključno z IP naslovom v skrajšani obliki), ki izhajajo iz piškotkov, se prenesejo na Google strežnik na prej navedeni „data center locations“ in se tam shranijo. Google bo te informacije uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, pripravo poročila o aktivnostih na spletu in oblikovanje analiz in ocen, povezanih z uporabo naše spletne strani in spleta. Google lahko te podatke združuje z drugimi vašimi podatki, npr. s podatki o zgodovini iskanja, vašim osebnim računom, podatki o uporabi drugih naprav in drugimi podatki, ki jih je Google shranil o vas. Prav tako bo Google Analytics po potrebi podatke posredoval drugim, če je to zakonsko predpisano (npr. uradnim organom) ali če drugi obdelujejo te podatke po Googlovem nalogu.

Podatki, ki jih shrani Google Analytics, se hranijo 14 msecev. Po izteku tega časa Google Analytics hrani samo še agregirane statistike. Uporaba Google Analytics poteka na podlagi vašega soglasja (točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Soglasje lahko v vsakem trenutku prekličete s takojšnjo veljavnostjo, tako da na tem mestu prilagodite nastavitve piškotkov: Ponastavitev nastavitev piškotkov.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.

Nadalje lahko z brskalniškim vtičnikom preprečite, da bi se informacije, ki jih zbirajo piškotki (vključno z IP naslovom), posredovale Googlu in da bi jih Google uporabljal. Naslednja povezava vas vodi do ustreznega vtičnika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Tukaj najdete nadaljnje informacije o varstvu podatkov pri Googlu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl.

Google Tag Manager

Ta spletna stran uporablja Google Tag Manager. Ta storitev omogoča upravljanje spletnih oznak prek platforme. Google Tool Manager implementira samo oznake. To pomeni: Piškotki se ne uporabljajo in osebni podatki se ne zbirajo. Google Tool Manager sproži druge oznake, ki po potrebi spet zbirajo podatke. Vendar Google Tag Manager ne posega po teh podatkih. Če se na ravni domene in piškotkov izvede izklop, velja za vse oznake sledenja, če so bile implementirane z Google Tag Managerjem.

Facebook Custom Audiences

S soglašanjem ta spletna stran uporablja funkcije „Facebook Custom Audiences“. Pri tem je s Facebook Pixlom (ali primerljivo funkcijo za posredovanje podatkov o dogodku ali kontaktnih informacijah z vmesnikom v aplikaciji) po eni strani v Facebooku mogoče obiskovalce naše spletne ponudbe določiti za ciljno skupino za predstavitev oglasov (t. i. „Facebook Ads“). Tako naj bi se Facebook Ads, ki smo jih vklopili, prikazovali na Facebooku le vam in v okviru storitev partnerjev, ki sodelujejo s Facebookom (t. i. „Audience Network“; podrobnejše informacije so na voljo na https://www.facebook.com/audiencenetwork/), če vas naša spletna ponudba zanima ali če izkazujete določene lastnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, ki je razvidno iz obiskanih spletnih strani), ki jih posredujemo Facebooku (ta postopek vodi v razvrščanje vašega profila v določeno skupino, t. i. „Custom Audiences“). S Facebook Pixlom želimo zagotoviti tudi, da naši Facebook Ads ustrezajo vašemu interesu ciljno usmerjenega oglaševanja in preprečujejo nadlegovanje. S Facebook Pixlom lahko statistično in za namen raziskave trga nadalje sledimo učinkovitosti oglasov na Facebooku, tako da vidimo, ali klik na oglas na Facebooku vodi na našo spletno stran (t. i. „merjenje konverzije“).
V povezavi s tem Facebook Ireland Ltd. obdeluje naslednje vrste podatkov:

• uporabniške podatke (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebine, čas brskanja po spletnih straneh);
• meta/komunikacijske podatke (npr. informacije o napravi, IP naslove);
• podatke o dogodku (Facebook). (Podatki o dogodku so podatki, ki ji lahko prek Facebook Pixla (prek aplikacije ali na drugačen način) posredujemo Facebooku in se nanašajo na osebe ali njihova dejanja.)

Med take podatke spadajo na primer podatki o obiskih spletne strani, interakcijah z vsebinami, funkcijah, namestitvah aplikacij, nakupih izdelkov itn. Podatke o dogodku obdelujemo za oblikovanje ciljnih skupin za vsebine in oglasne informacije (Custom Audiences). Podatki o dogodku ne vsebujejo dejanskih vsebin (kot so npr. povzeti komentarji), prijavnih informacij in kontaktnih podatkov (torej ne vsebujejo imen, naslovov elektronske pošte, telefonskih številk). Podatke o dogodku Facebook briše po največ dveh letih, ciljne skupine, ki jih oblikuje na podlagi teh podatkov, pa po izbrisu uporabniškega računa na Facebooku.

Pri tem sledi naslednjim namenom: marketing, profili z informacijami o uporabniku (oblikovanje uporabniškega profila), remarketing (ciljno nagovarjanje obiskovalcev ali kupcev na drugih spletnih straneh), merjenje konverzije (merjenje učinkovitosti marketinških ukrepov), oblikovanje ciljnih skupin (določitev ciljnih skupin za marketinške namene ali druge izdane vsebine).

Skupaj s Facebook Ireland Ltd. smo odgovorni za zbiranje ali prejemanje „podatkov o dogodku“ v okviru posredovanja (vendar ne za drugo obdelavo), ki jih Facebook zbira ali prejme z uporabo Facebook Pixla in primerljivimi funkcijami (npr. vmesniki), ki se izvajajo v naši spletni ponudbi, za spodaj navedene namene:

• prikaz vsebin/oglasov, ki ustrezajo domnevnim interesom uporabnikov;
• dostava komercialnih obvestil in obvestil, povezanih s transakcijami (npr. nagovarjanje uporabnika prek Facebook Messengerja);
• izboljšava posredovanja oglasov ter personalizacija funkcij in vsebin (npr. izboljšanje prepoznavanja tega, katere oglasne informacije naj bi domnevno zanimale uporabnike).

V ta namen smo s Facebook Ireland Ltd. sklenili dogovor o skupni odgovornosti pri obdelavi podatkov, ki je na vpogled na voljo na spodnji povezavi: https://sl-si.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Če nam Facebook posreduje izmerjene vrednosti, analize in poročila (ki so agregirani, kar pomeni, da ne vsebujejo podatkov o posameznih uporabnikih in so za nas anonimni), potem ne gre za obdelavo v okviru skupne odgovornosti, temveč za obdelavo na podlagi pogodbe o obdelavi naročil („Pogoji obdelave podatkov“, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), „Pogoji varstva podatkov“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) ter z vidika obdelave podatkov v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul („Aneks k posredovanju podatkov prek Facebooka EU“, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Skladno s pogoji Aneksa k posredovanju podatkov prek Facebooka EU, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, lahko obdelava vaših osebnih podatkov poteka tudi v tretji državi, na primer v ZDA. Iz tega razloga uporabljamo Custom Audiences le, če se strinjate tudi s posredovanjem, ki je mogoč na ta način. Tretje države, v katerih se nahajajo podatkovni centri ali pri katerih poteka obdelava, delno ne izpolnjujejo zahtev primernega varstva osebnih podatkov, ki temelji na sklepu Komisije EU (seznam t. i. varnih tretjih držav najdete na povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Tako na primer ZDA trenutno niso varna tretja država. Posredovanje podatkov v tretjo državo je povezano s tveganji za vaše osebne podatke, zlasti ker pri posredovanju v ZDA ni mogoče izključiti vpogleda ameriških uradnih organov. Teh tveganj sicer ni mogoče izključiti zgolj s sklenitvijo klavzul standardnih pogodb med podjetjem Deichmann in pogodbenim obdelovalcem ali odgovorno osebo v tretji državi. Kljub temu Facebook v povezavi s tem posega po IP Masking (psevdonimizaciji IP naslova) kot zaščitnem ukrepu ter po naslednjih dodatnih ukrepih: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. Prosimo, da pri podelitvi soglasja upoštevate zgoraj omenjene okoliščine.

Uporaba Facebook Custom Audiences poteka na podlagi vašega soglasja (točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR).
Soglasje lahko v vsakem trenutku prekličete s takojšnjo veljavnostjo, tako da na tem mestu prilagodite nastavitve piškotkov: Ponastavitev nastavitev piškotkov.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.

Tukaj najdete dodatne informacije o pogojih obdelave podatkov v okviru Facebook Custom Audiences: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Facebook Single Sign-On/Connect

Facebookov postopek Single Sign-On vam omogoča, da se s svojim Facebook uporabniškim računom lahko prijavite tudi v našo spletno ponudbo. Pogoj postopka Single Sign-On je, da ste registrirani v Facebooku in da ste v predvideni spletni obrazec vnesli podatke o dostopu, ki se tam uporabljajo, oz. da ste že prijavljeni na Facebooku in ste prijavo v Single Sign-On potrdili z gumbom.

Avtentifikacija poteka neposredno na Facebooku. V okviru take avtentifikacije prejmemo uporabniški ID z informacijo, da se pod tem uporabniškim ID skrivate na Facebooku vi, in ID, ki ga mi ne moremo uporabljati za druge namene (t. i. “User Handle”). V okviru postopka Single Sign-On v vneseno geslo ponudnika Single Sign-On nimamo niti vpogleda, niti ga ne shranimo.

Prosimo upoštevajte, da lahko Facebook samodejno primerja pri nas shranjene podatke z vašim uporabniškim računom na Facebooku.

V ta namen smo s Facebook Ireland Ltd. sklenili dogovor o skupni odgovornosti pri obdelavi podatkov, ki je na vpogled na voljo na spodnji povezavi: https://sl-si.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dodatno veljajo „Pogoji obdelave podatkov“ (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) ter z vidika obdelave podatkov v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul („Aneks k posredovanju podatkov prek Facebooka EU“, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Skladno s pogoji Aneksa k posredovanju podatkov prek Facebooka EU, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, lahko obdelava vaših osebnih podatkov poteka tudi v tretji državi, na primer v ZDA. Iz tega razloga uporabljamo Custom Audiences le, če se strinjate tudi s posredovanjem, ki je mogoč na ta način. Tretje države, v katerih se nahajajo podatkovni centri ali pri katerih poteka obdelava, delno ne izpolnjujejo zahtev primernega varstva osebnih podatkov, ki temelji na sklepu Komisije EU (seznam t. i. varnih tretjih držav najdete na povezavi: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de). Tako na primer ZDA trenutno niso varna tretja država. Posredovanje podatkov v tretjo državo je povezano s tveganji za vaše osebne podatke, zlasti ker pri posredovanju v ZDA ni mogoče izključiti vpogleda ameriških uradnih organov. Teh tveganj sicer ni mogoče izključiti zgolj s sklenitvijo klavzul standardnih pogodb med podjetjem Deichmann in pogodbenim obdelovalcem ali odgovorno osebo v tretji državi. Kljub temu Facebook v povezavi s tem posega po IP Masking (psevdonimizaciji IP naslova) kot zaščitnem ukrepu ter po naslednjih dodatnih ukrepih: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms. Prosimo, da pri podelitvi soglasja upoštevate zgoraj omenjene okoliščine.

Uporaba Facebook Single-Sign-on / Connect poteka na podlagi vašega soglasja (točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Soglasje lahko v vsakem trenutku prekličete s takojšnjo veljavnostjo, tako da na tem mestu prilagodite nastavitve piškotkov: Ponastavitev nastavitev piškotkov.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov do preklica.