Uprava

V Sloveniji je podjetje Deichmann prisotno od leta 2006, na sedežu podjetja v Ljubljani pa se izvaja tudi centralno vodenje uprav podjetij Deichmann trgovina obućom d.o.o., Hrvaška, Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Srbija, ter Deichmann obuća d.o.o., Bosna in Hercegovina.

Uprava se nahaja na Dunajski cesti 151 v Ljubljani in ima približno 70 zaposlenih, ki skrbijo za nemoteno poslovanje trgovin v vseh štirih državah na področjih ekspanzije, marketinga, pravnih vprašanj, usklajevanja prodaje, podpore kupcem, dela s kadri, IT-ja, obračunavanja plač, računovodstva, logistike in revizije.